อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่าน
ค้นหาคนตาม สาขาต่างๆ


ป้อนรายละเอียดที่ต้องการค้น
ประเภทงาน : 
ระดับการศึกษา : 
เพศ : 
อายุ : 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 
คำสำคัญ : 


แคทตาล็อค:

  หัวข้อประกาศ ลงประกาศ
1
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ หญิง อายุ 28 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ  ขึ้นไป
23/05/2014
2
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พนักงานการเงิน
เพศ หญิง อายุ 22 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 15,000 ขึ้นไป
22/10/2013
3
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
เพศ ชาย อายุ 29 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 10000 ขึ้นไป
28/02/2012
4
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร วิศวกร หน.ไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุง
เพศ ชาย อายุ 30 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 19,000 up ขึ้นไป
22/12/2011
5
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พนักงานบัญชี,การเงิน,ธุรการ
เพศ หญิง อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 10,000 ขึ้นไป ขึ้นไป
20/08/2011
6
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร กราฟฟิกดีไซน์ ,การตลาด
เพศ หญิง อายุ 27 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 12000 ขึ้นไป
03/06/2011
7
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ ชาย อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 9000 ขึ้นไป
24/03/2011
8
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร นักคอมพิวเตอร์,ไอที,โปรแกรมเมอร์
เพศ หญิง อายุ 22 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 7,500-10,000 ขึ้นไป
17/11/2010
9
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร Programmer, IT Support, IT Manager, Project Manager, System Analysys
เพศ ชาย อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 10000up ขึ้นไป
17/11/2010
10
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ ชาย อายุ 23 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ  ขึ้นไป
22/10/2010
11
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ ชาย อายุ 23 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ  ขึ้นไป
30/09/2010
12
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ฝ่ายเขียนแบบ,ช่างเทคนิค, หรือ สาขางานที่เกี่ยวข้อง
เพศ ชาย อายุ 23 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 7000-10000 ขึ้นไป
08/09/2010
13
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร วิศวกร,ผู้ช่วยวิศวกร,ช่างเทคนิค
เพศ ชาย อายุ 23 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 8000-14000 ขึ้นไป
29/07/2010
14
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร Marketing Executive/ Assistant Manager/ Business and Strategic Development/ Project Manager
เพศ หญิง อายุ 29 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 35000 ขึ้นไป
22/07/2010
15
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร วิศวกร
เพศ หญิง อายุ 23 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 12000 ขึ้นไป
17/07/2010
16
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
เพศ ชาย อายุ 24 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 7500 up ขึ้นไป
27/05/2010
17
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ช่างรังวัดที่ดิน ออกแบบ วาดแบบแปล
เพศ ชาย อายุ 34 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ ไม่กำหนด ขึ้นไป
07/03/2010
18
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร งานด้านเอกสาร หรือ พนักงานต้อนรับ
เพศ หญิง อายุ 36 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ แล้วแต่จะพิจารณาตามความสามารถ ขึ้นไป
16/02/2010
19
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร Manager
เพศ หญิง อายุ 0 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ Negotiable ขึ้นไป
01/02/2010
20
  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร IT support , System admin , Network admin
เพศ ชาย อายุ 30 ปี ระดับเิงินเดือนที่ต้องการ 18000-20000 ขึ้นไป
01/12/2009