อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่าน

  หาคน > แฟ้มประวัติหมายเลข 1103   แก้ไขล่าสุด 17/11/2010
ข้อมูลทั่วไป
แฟ้มประวัติหมายเลข : 1103
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญาตรี(ป.ตรี)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
ตำแหน่งที่สนใจ : Programmer, IT Support, IT Manager, Project Manager, System Analysys
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000up

ที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
เลขที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล/แขวง : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อำเภอ/เขต : xxxxxxxxxxxxxxxxx
จังหวัด :  
รหัสไปรษณีย์ :  
โทรศัพท์บ้าน : xxxxxxxxxxxxxxxxx
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อีเมล์ ติดต่อ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
กรุณาเพิ่มประวัติหมายเลขนี้ เข้าสู่กล่องเก็บแฟ้มประวัติผู้สมัครงานก่อน
จึงจะแสดงที่อยู่และรายละเิอียดในการติดต่อ
>> นำเข้า กล่องเก็บประวัติผู้สมัครงาน ฉัน คลิก!

ข้อมูลส่วนตัว
ปัจจุบันอายุ : 0 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 0 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 0 กิโลกรัม
ประวัติการศึกษา
Rachaphat university ubonrachathani (Behavior degree)
Yasothon Thecnical collage (Electronics Majors)
Assumtion School Ubonrachathani (Hight School)

ประวัติการทำงาน
1. SAP Programmer In Dohome Ubon watsadu, Ubonratchathani (1 Year)
2. Dot Net Programmer in c#, vb.net and frame works with web site our company (3 Year)
3. PHP Programmer in Pathanakolakarn Engineering co.,ltd. (5 Year)
4. Consult & Implemant in freelance project 1 Years
5. ALl about computer know how, more than 10 Years

and our my web site https://sites.google.com/site/iamcs41/
* (Posted in 17 Nov. 2010)


ประวัติการฝึกอบรม

ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา :
  ฟัง/พูด
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
อ่าน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
เขียน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก ดีมาก
พิมพ์ดีดไทย : 55 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว :  รถยนต์
ความสามารถพิเศษ อื่นๆ :
Programming Plat forms
- C#, VB.Net, VB6, PHP, SAP(ABAP), PYTHON
Database
- MSSQL, MySQL, PostgreSQL
Networking
- LAN, WAN, Multi WAN
- Windows Server 2003
- Unix Free BSD (i have an social network on bsd thailand)
Service
- Computer, Printer Repaire or mantianace
Etc.

ผลงาน และเกียรติประวัติ :

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีความสนใจ :