อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่าน

  หาคน > แฟ้มประวัติหมายเลข 1104   แก้ไขล่าสุด 17/11/2010
ข้อมูลทั่วไป
แฟ้มประวัติหมายเลข : 1104
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญาตรี(ป.ตรี)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
ตำแหน่งที่สนใจ : นักคอมพิวเตอร์,ไอที,โปรแกรมเมอร์
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 7,500-10,000

ที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
เลขที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล/แขวง : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อำเภอ/เขต : xxxxxxxxxxxxxxxxx
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 41000
โทรศัพท์บ้าน : xxxxxxxxxxxxxxxxx
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อีเมล์ ติดต่อ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
กรุณาเพิ่มประวัติหมายเลขนี้ เข้าสู่กล่องเก็บแฟ้มประวัติผู้สมัครงานก่อน
จึงจะแสดงที่อยู่และรายละเิอียดในการติดต่อ
>> นำเข้า กล่องเก็บประวัติผู้สมัครงาน ฉัน คลิก!

ข้อมูลส่วนตัว
ปัจจุบันอายุ : 22 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 0 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 0 กิโลกรัม
ประวัติการศึกษา
ระดับประถม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวัดราราม
ระดับมัธยมต้น โรงเรียนเซนต์เมรี่
ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนแระจักษ์ศิลปาคาร
ระดับ ป.ตรี มหาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติการทำงาน
ฝึกงานที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ระยะเวลา 3 เดือน
ประวัติการฝึกอบรม
- Macromedia FLASH 8
- ภาษา PHP

ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา :
  ฟัง/พูด
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
อ่าน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
เขียน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
ภาษาไทย ดีมาก ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย : 70 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : 65 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :  รถยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว :  รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษ อื่นๆ :
ภาษา PHP
โปรแกรมที่ใช้ dreamweaver 8, Macromedia FLASH 8,photoscape, photoshop
ฐานข้อมูล My SQL

ผลงาน และเกียรติประวัติ :
รวมแข่งขัน เขียนเว็บวัดใน มหาลัยราชภัย
เขียนเว็บให้ประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีความสนใจ :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ IT คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ เขียนเว็บไซต์,เขียนเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์,ดูและบบ Network IT support