อีเมล์ผู้ใช้
รหัสผ่าน

  หาคน > แฟ้มประวัติหมายเลข 2   แก้ไขล่าสุด 22/12/2011
ข้อมูลทั่วไป
แฟ้มประวัติหมายเลข : 2
ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญาตรี(ป.ตรี)
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
ตำแหน่งที่สนใจ : วิศวกร หน.ไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุง
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 up

ที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
เลขที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ตำบล/แขวง : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อำเภอ/เขต : xxxxxxxxxxxxxxxxx
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : 41000
โทรศัพท์บ้าน : xxxxxxxxxxxxxxxxx
โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
อีเมล์ ติดต่อ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
กรุณาเพิ่มประวัติหมายเลขนี้ เข้าสู่กล่องเก็บแฟ้มประวัติผู้สมัครงานก่อน
จึงจะแสดงที่อยู่และรายละเิอียดในการติดต่อ
>> นำเข้า กล่องเก็บประวัติผู้สมัครงาน ฉัน คลิก!

ข้อมูลส่วนตัว
ปัจจุบันอายุ : 30 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.60
2. การก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคฯ จังหวัดอุบลราชธนี
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.20
3. การก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคฯ จังหวัดสกลนคร
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.17


ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด : 8 ปี


1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน
บริษัท : โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์
ที่อยู่บริษัท : 111 ถนน ประจักษศิลปาคม ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมือง จังหวัด อุดรธานี
ตำแหน่ง : หัวแผนกซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่
เงินเดือน : 18000
ลักษณะงานที่ทำ : -ควบคุมดูแลงานระบบและงานอาคาร ควบคุมหม้อต้ม ระบบไฟฟ้า ระบบ PLC และงาซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล , งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ , วางแผนซ่อมบำรุง ประมาณราคา


2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553
บริษัท : โรงงานน้ำตาลราชสีมา
ที่อยู่บริษัท : 223 หมู่ที่ 1ถนน นิเวศรัตน์ ตำบล แก้งสนามนาง อำเภอ แก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา
ตำแหน่ง : วิศวกร
เงินเดือน : 20000
ลักษณะงานที่ทำ : -ควบคุมดูแลระบบหม้อต้ม ระบบไฟฟ้า ระบบ PLC และงาซ่อมบำรุงของโรงงาน , งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ , วางแผนซ่อมบำรุง ประมาณราคา

3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2549 ถึง ธันวาคม 2552
บริษัท : บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่บริษัท : 2034/124อาคาร อิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ตำแหน่ง : วิศวกรระดับ4
เงินเดือน : 18000
ลักษณะงานที่ทำ : -ควบคุมโครงการก่อสร้าง,ออกแบบระบบไฟฟ้า, คุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า,ประมาณราคา
ผลงานที่ทำกับบริษัท
1. โครงการโรงแรม 5 ดาว อัมรี (ที่พัดทยา)
ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ทำแบบงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
2. โครงการหอพักอาศัย 5 ชั้น
ออกแบบงานระบบไฟฟ้า , ทำราคางานระบบไฟฟ้า , จัดหาผู้รับเหมารายย่อย , ดูและการติดตั้งงานระบบ
3. โครงการ โรงแรมเรดิสัน พลาซ่า รีสอร์ท พันวา บีช
ออกแบบงานระไฟฟ้า , ทำแบบงานระบบไฟฟ้า , ทำราคางานระบบไฟฟ้า , ดูและการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
4.โรงพยาบาล พระราม 3
เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ,ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าระบบป้องกันระบบแจ้งเหตุ,ซ่อมบำรุงในช่วงรับประกันผลงาน

4. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2546 ถึง มกราคม 2549
บริษัท : บริษัท เรซพอนด์เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
ที่อยู่บริษัท : 50/19 ม.9 ซ.ติวานนท์ ต.บางกะสอ อ.เมื่อง จ.นนทบุรี
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
เงินเดือน : 12000
ลักษณะงานที่ทำ : -ควบคุมการติดตั้งงานระบบ -เขียนแบบงานระบบ -ถอดแบบทำราคา
ผลงานที่ทำกับบริษัท
1. โครงการก่อสร้างโรงงาน STYROMATIC (THAILAND) CO., LTD.(จังหวัด อุดรธานี)
- เขียนแบบงานระบบ งานโครงสร้าง งานตกแต่งภายใน งานติดตั้งเครื่องจักร
- ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ งานติดตั้งเครื่องจักร
2. โครงงานปรับปรุงระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้า โรงงานเจมซิติ้(นิคมอุสาหกรรมปางประอินทร์)
3. โครงการก่อสร้างหอพัก สมพรอาพาร์เม้น (เป็นอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น)
และ โครงการอื่นๆของ บริษัท

4. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พ.ศ.2546 ถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัทเรซพอนด์เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด,บริษัทอิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : ทำงานเป็นผู้รับเหมาอิสระ
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ : -ติดตั้งงานระไฟฟ้า,งานประปา,งานแอร์
ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน

ประวัติการฝึกอบรม
ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : วันที่ 5-10 มิถุนายน 2554
สถาบัน : กรมอนุลักษณ์พลังงานทดแทน
หลักสูตร : ผู้ดูแลพลังอาคารควบคุมสามัญ(ผชอ)
ความสามารถ

เริ่มจาก : วันที่ 24-26 มิถุนายน 2554
สถาบัน : ความปลอดภัยในการทำงาน ม.อีสเทิร์นเอเชีย
หลักสูตร : จป.หัวหน้างาน
ความสามารถ

เริ่มจาก : วันที่ 8-10 มิถุนายน 2551
สถาบัน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หลักสูตร : การจัดการพลังงานไฟฟ้า
ความสามารถ

เริ่มจาก : วันที่ 17-18 กุมพาพันธ์ 2552
สถาบัน : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ กรมโรงงานอุสาหกรรม
หลักสูตร : การป้องกันมลพิษและการผลิตที่สะอาด
ความสามารถ

เริ่มจาก : ภาคเรียนที่ 1 (2544)
สถาบัน : องการโทรศัพท์อุบลราชธานี(เครื่องปรับอากาศ และ กำลัง)
หลักสูตร : ฝึกงาน
ความสามารถ
เริ่มจาก : ภาคเรียนที่ 1 (2542)
สถาบัน : องค์การโทรศัพท์สกลนคร(งานติดตั้งโทรศัพท์)
หลักสูตร : ฝึกงาน
ความสามารถ

เริ่มจาก : สิงหาคม 2544 ถึง สิงหาคม 2544
สถาบัน : พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
หลักสูตร : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ความสามารถ


ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา :
  ฟัง/พูด
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
อ่าน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
เขียน
(ดีมาก ,ดี ,พอใช้)
ภาษาไทย ดีมาก พอใช้ ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย : 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ : 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์
ยานพาหนะส่วนตัว :  รถจักรยานยนต์  รถยนต์
ความสามารถพิเศษ อื่นๆ :
- เขียนแบบ ด้วย CAD
- เขียนโปรแกรม VB
- สามารถดูแลระบบ BAS ของอาคาร โรงงานได้

ผลงาน และเกียรติประวัติ :
โครการ STYROMATIC (THAILAND) CO., LTD.
ทำหน้าที่เป็นโฟร์แมนงานระบบ
ติดงานไฟฟ้า งานประปา งานระบบปรับอากาศ

โครงการ STYROMATIC (THAILAND) CO., LTD

บุคคลอ้างอิง : น.ส.จารุวรรณ์ สุขสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายตลาด(02-9686670-1)

-โครงการ ปรับปรุงอาคารอิตัลไทยชั้น43
-ออกแบบงานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา
-คุมงานติดตั้ง
-โครงการ ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 2ชั้น
รับงานปรับปรุงอาคารพาณิชย์2ซั้นเป็น สถานที่เสริมความงาน สุขุมวิท31 จาบริษัทเอ็นนิโก้เซอร์วิส จำกัด งานไฟฟ้าทั้งค่าแรงและของ450,000บาท
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ร้านน้องเอเกม&เน็ต ขนาด300000BTU2ตัวกับ 18000BTU 1 ตัว

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่มีความสนใจ :
-วิศวกรไฟฟ้า
-วิศวกรโรงงาน
-อื่นๆ